Sponzorské dary

2013 až 2019, 2021 - Finanční podpora projektu rehabilitačních činností pro klienty s roztroušenou sklerózou

  • Roska Žďár nad Sázavou, region. org. Unie Roska v ČR, Mařákova 6, Žďár nad Sázavou
  • Posláním Unie Roska je pomáhat lidem s roztroušenou sklerózou žít kvalitní důstojný a plnohodnotný život.

2017, 2018 - Sponzorský dar pro Nadační fond AutTalk

  • Nadační fond AutTalk vznikl s láskou, vírou ve spolupráci a s odhodláním zlepšovat možnosti dětí s PAS a jejich rodin

2013 - Věcný dar poskytnutý pro účely zkvalitnění sociálních služeb zdravotně postižených dětí

2013 - Finanční podpora při stěhování do nových prostor a zřízení 2. stupně ZŠ

  • Základní škola Montessori Kladno, Pařížská 2249, Kladno
  • Cílem školy je připravit příjemné prostředí pro žáky, učitele i rodiče. Spolupráce s rodinou je velmi úzká.

2012 - Finanční podpora určená na provoz folklórního souboru

  • Folklórní soubor Rosénka, zkušebna Dejvického divadla - Brouček, Terronská 33, Praha 6 - Dejvice
  • Soubor přináší už 30. rokem do Prahy folklór jižní Moravy. Jako jediný pražský kolektiv se aktivně věnuje zpracování dětského materiálu, her, písní a říkadel z této oblasti. Dospělá složka souboru vznikla netradičně až mnoho let po dětské skupině.

Nahoru