Charakteristika naší činnosti

Jak rádi zmiňujeme, je pro nás důležité nabídnout zákazníkovi kompletní servis založený na komunikaci mezi ním a našimi technickými konzultanty.

V následujících odstavcích bychom Vám rádi popsali reálnou situaci spolupráce se zákazníkem od prvního kontaktu až po předání zakázky.

  • Dílenský kontejner se zásuvkami
  • Plechový šatní box
  • Vybavení šatny - šatní skříňky a lavice

Bezplatná konzultace a návrh řešení pracovišť a jejich zázemí

  • Zjišťujeme potřeby zákazníka, a to z hlediska funkčnosti i vzhledu jeho pracovního prostředí. Tyto vstupní informace zpracováváme do podoby vlastního návrhu, který může být zpracován na přání třeba i v prostorové studii projektu pracoviště. Po finální konzultaci a odsouhlasení celého projektu následuje:

Výběr vhodných sestav pracovišť a ostatního zařízení

  • V této fázi pomáháme zákazníkovi vybírat vhodný a funkční mobiliář, který bude plně vyhovovat jak jeho estetickým představám tak i trendům sledujícím maximální produktivitu a bezpečnost práce. V tomto ohledu můžeme přistoupit i k atypické výrobě komponent, které jsou nezbytné pro práci daného provozu, popřípadě můžeme podpořit i firemní image zákazníka jeho výběrem barevných odstínů, či materiálů.

Vlastní dodávky

  • Vlastní dodávky maximálně optimalizujeme vzhledem k představám našeho zákazníka, a to i v případě atypických zakázek. Standardně se dodací lhůty pohybují v rozmezí 3 - 5 týdnů. V případě vlastní instalace u zákazníka vždy přihlížíme k tomu, abychom nenarušovali jeho pracovní režim a řád. Po vzájemné dohodě je možné realizovat dodávky například i mimo provozní hodiny.

Zákaznický servis

  • Zákaznický servis je naprostým základem naší práce. Naše firma poskytuje na zboží vedle záručního servisu samozřejmě i pozáruční servis a péči, spočívající v možnosti snadného repasování našeho mobiliáře, nebo jeho úpravy. Z tohoto důvodu jsou naše výrobky v maximální míře sestavovány ze sériově vyráběných komponent nebo součástek snadno dostupných na trhu. V otázce zákaznického servisu je naším nejlepším spolupracovníkem a rádcem právě sám zákazník, jehož potřeby a invence naše služby směřují správným směrem.

Nahoru